ZARZĄDZENIE NR 1/2021 dotyczące organizacji pracy szkoły
od dn. 18.01.2021r.

Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Edukacji i Nauki na konferencji prasowej w dn. 11.01.20r.z dniem 18. 01.2020r.planowany jest powrót dzieci z kl. I–III do nauki stacjonarnej w szkole.Na podstawie wytycznych MEiN, GIS i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 202
od dnia 18.01.2021 r.